ERZURUM'UN TARİHİ ESERLERİ

ERZURUM KALESİ

Erzurum iç kalesi, hiç şüphesiz şehrim kuruluş sırlarını saklamaktadır. Bugünkü görünüşüyle Osmanlı çağı yapısıdır. Rus İşgalleri sırasında çok tahrip olmuştur. Şehre hakim bir noktada yer alır. Orijinal giriş kapısı Tepsi Minare'nin yanındadır. Daha sonra güney orta kesiminden ikinci kapı açılmıştır. Bugün İç Kale'de Kale Mescidi ve Tepsi Minare gibi önemli "Saltuklu devri" yapısı yer alır.

KALE MESCİDİ

İç Kale'de, orta güney burca dayalı olarak kare planlı küçük bir yapıdır. Ana mekanını örten kubbe içten beş sıra mukarnaslı dıştan konik bir biçim gösterir. Kısa bir tambur ile kümbetleri andırmaktadır. Kale Mescidi'nin mihrabı tek sıra geometrik bezekli silmelerle sınırlandırılmış mukarnaslı bir nişten oluşur. Kitabesi olmayan yapı XII. Yüzyıl, erken Saltuklu - Selçuklu yapılarındandır.

TEPSİ MİNARE

İç Kale'nin güney batı köşesinde ve kalenin eski kapısının bitişiğinde yer alır. Saat Kulesi olarak bilinen bu yapı gerçekte Saltuklu İç Kalesinin gözetleme kulesi ve Kale Mescidinin minaresi olarak inşa edilmiştir. Tanzimat devrinde yıkık olan şerefede üst kısmına Avrupai tarzda bir ahşap kısım eklenerek saat takılmıştır. Şerefe üst kenarına yakın yükseklikte taş üzerine tuğladan kesme harflerle oldukça geniş bir Kufi kitabe kuşağı dolaşmaktadır. Kitabeden Tepsi Minarenin Saltuklu Hükümdarı Emir Muzaffer Gazi zamanında ( 1124 - 1132 ) yılları arasında yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır.