ERZURUM'UN İKLİMİ VE BİTKİ ÖRTÜSÜ ve DİĞER ÖZELLİKLERİ

Erzurum ilimiz Türkiye'nin  en yüksek ve en soğuk illerinden biridir. Sert kara iklimi hüküm sürer. Kışlar çok soğuk ve karlı, yazlar çok sıcak ve kurak geçer. Senenin 150 günü karla örtülüdür.Yağış miktarı 450mm'dir. Eriyen karlar akarsuları besler. Erzurum ilkbaharda yemyeşil, kışın beyaz, yaz ve sonbaharda sapsarı( bozkır ) haldedir. Orman ve fundalıklar yüzölçümünün %9'udur. 1900- 2000 metre yükseklikte sarıçam ve meşe ağaçlarından ibarettir. Çayır ve meraları, arazinin %68'ini kaplarken, ekili ve dikili arazi %18'dir.Ormanlar kuzeydeki dağların güneye bakan yamaçlarındadır.

Erzurum tarımında hayvancılık tarla ürünlerinden önce gelir. İklim çok sert olduğu için yetişen ürünler sayılıdır. Buğday, arpa, çavdar, fiğ ( hayvan yemi ), mercimek, pancar, ayçiçeği, korunga yetiştirilir. Yetişen sebze yeterli olmayıp, ihtiyacının mühim kısmı güney illerden gelir. Meyve olarak, elma, armut, erik, vişne, kiraz, ceviz, ayva, kayısı ve kızılcık yetişir. Erzurum ve Pasinler ovasında sulama tesisleri yapılmıştır. Sulu tarımın ovaya girmesi ile verim artmıştır.Erzurum ekonomisinde hayvancılık bel kemiğidir. Nüfusun büyük kısmı hayvancılıkla uğraşır. Çayır, mera ve yaylalar hayvancılığa müsaittir. Koyun, sığır ve kıl keçisi beslenir. Arıcılık da çok gelişmiştir. Kovan sayısı 60 bine yakındır. Ilıcada modern at harası vardır. Orman varlığı zengin değildir. 200 bin hektardır. Ormanları verimsizdir. 107 köy orman içinde ve kenarındadır. Her sene 42m3 sanayi odunu ile 22 bin ster yakacak odun elde edilir. Ağaçlandırma faaliyeti devam etmektedir. 1984 - 1988 tarihleri arasında şehir içinde 650 bine yakın ağaç dikilmiş olup, yeşil alanlar gittikçe çoğaltılmaktadır.

 Maden bakımından zengin değildir. Linyit, bakır, cıva, maden kömürü, kurşun, çinko, perlit, krom, manganez ve alçı taşı rezervleri mevcuttur. Şark linyitleri işletmesinde 60 bin ton linyit ile az miktarda krom ve alçı taşı istihsal edilir. Kömürü bölgeye yetecek kapasiteye gelmiştir.