ERZURUM'UN FİZİKİ ÖZELLİKLERİ

İlimiz dağlık bir bölgededir. Çepeçevre dağlarla çevrilidir. Yüzölçümünün %64 ü dağlık ,%20 plato ve %12'si yaylalardan ibarettir.

 •  DAĞLARI
 • Dağların çoğu 3000 metreyi aşar. İl topraklarında Rize Dağları, Karasu - Aras Dağları, Mescit Dağları, Kargapazarı Dağları gibi sıradağlar yer alır. Başlıca yüksek dağları şunlardır; Bingöl Dağları (Dağkale Tepe 3193m), Karagöl Dağları ( Şakşak Tepe 3057m ), Palandöken Dağları ( Karakaya Tepe 3167m ), Şahvelet Dağları ( Kandil Tepe 2922m), Mescit Dağları ( Mescit Tepe 3239m ) , Naldöken Tepe( 3153m), Veli Baba Tepesi ( 3186m ) , Akbaba Dağı ( 3058m), Bozan Dağı ( 2924m ), Dumlu Dağı ( 3169m ), Çakmak Dağı ( 3063m ), Kargapazarı Dağları ( Baldırkanlı Tepe 3045 m).

  Palandöken Dağları ile Bingöl Dağları arasında kalan Tekman yaylası, Doğu Anadolu'nun en yüksek yaylasıdır. Ortalama 2500m olup, en alçak yeri 1800 metredir. Yaylanın 30km2 'ye yakın bir ovalık kısmı vardır. Yüksek dağların zirveleri devamlı karlıdır.

 •  OVALARI
 • Erzurum'da ovalar 2000 metreye yakındır. Başlıca 3 ovası vardır.

 •  Erzurum Ovası

   Pasinler Ovası

   Hınıs Ovası

 • Erzurum Ovası; 520 km2 lik bir sahayı kaplar. Uzunluğu 50 km, genişliği 13 km 'dir. Denizden yüksekliği 1750 - 1900 metredir. Pasinler Ovası; Pasinler ilçesinin içinde bulunduğu ovadır. Uzunluğu 45 km, genişliği 12 km'dir. Yüzölçümü 420 km2'dir. Hınıs Ovasının yüzölçümü 170 km2'dir. Bu ovalara ilaveten Çoruh, Karasu, Aras, Oltu ve Tortum vadileri yer alır.

 •  AKARSULARI
 • Yüksek irtifada olan Erzurum, senenin 150 günü karlarla kaplıdır. Yaz hariç diğer üç mevsimde yağış miktarı fazladır. Kar ve yağmur suları bir çok akarsuyu meydana getirir.

 • Karasu : Dumlu Dağın'n dan çıkar , Pasinler ve Erzurum ovalarını sulayıp, Erzincan'a girer. Erzincan'dan sonra Keban yakınında Murat suyu ile birleşerek Fırat'ın yukarı kolunu teşkil eder.

  Çoruh Irmağı : Erzurum Mescit Dağlarından çıkarak İspir ve Çamlıkaya'dan sonra Artvin'e ulaşır.

  Aras Irmağı : Bingöl Dağlarından çıkarak Pasinler ve Horasan ilçelerini sular , Kars'a girer. Ruslarla hududumuzu teşkil eder.

  Oltu Çayı : Kargapazarı Dağlarından çıkan bir kol Oltu'dan geçip, Allahuekber Dağından Çıkan ikinci kol ile Şenkaya'da birleşir. Artvin'e girip Çoruh Irmağına katılır.

  Tortum Çayı : Mescit Dağlarından çıkar, Tortum derelerini toplar ve Tortum Gölüne dökülür. Tortum Çağlayanı ile akarsu Artvin'de Oltu Çayı ile birleşir. Hınıs Çayı Bingöl Dağlarından çıkar. Tekman Yaylasının sularını toplayıp, Hınıs ovasının ortasından geçerek Erzurum'u terkeder.

  Erzurum , Doğu Anadolu'nun su taksim noktasıdır.

   GÖLLER

 • Erzurum ilinin sadece bir gölü vardır. Tortum Çayının güzergahı, Kemerli Dağdan bir toprak kayması ile tıkanarak tortum gölü meydan gelmiştir. Tortum Çayının suları 50 m yükseklikteki Tortum Şelalesinden inerek yoluna devam eder. Tortum Çağlayanı Türkiye'nin en yüksek çağlayanıdır. Tortum Gölünden hidroelektrik santralle elektrik istihsal edilmektedir.