YOĞURT ( Made in Turkey )

Kendi Öz ve Kültürel değerlerimize sahip çıkmak adına ilk Önce bundan başlayalım dedim....

Alm: Joghurt Frnsz: Yaourt-Yogourt İng : Yogurt

Diğer dillerdeki yazılışlarını görebiliyormusunuz. Ne kadar kendilerine mal etmeye çalışsalarda bu ürünü kendi dillerinde anlatacak bir kelime bulamadıkları için bizden ismiyle beraber kullanıma almışlardır. Yinede değişiklik yapmaya çalışmışlar fakat belli oluyor. Sütün laktikasit- sütasidi kültürleriyle mayalanması sonucunda elde edilen ekşimsi, aromalı pelteleşmiş bir süt ürünüdür. milli bir yiyeceğimiz olan yoğurdun ilk defa ne zman ve nasıl yapıldığına dair eldeki bilgiler yetersizdir. amerikada yaklaşık olarak 40-45 yıl önce, avrupada da yirminci yüzyılın başlarından itibaren tanınmaya ve yapılmaya başlanan bu yiyeceğin en azından 1000 yıl önce Türk ülkelerinde yapıldığı ve yendiği bir gerçektir.1000 yıl önce Balasagunlu Hacip ve Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmış olan Kutadgu Bilig ve Divanü Lügatit Türk adlı eserlerde yoğurda bugünkü anlamda rastlanılmıştır. Fransaya yoğurt 16.yyda birinci Fransuvayı tedavi gayesiyle Türkler tarafından Götürülmüş ve o tarihte yoğurt Fransada daha ziyade ilaç olarak tanınmıştır. Yoğurdun esas yayılması ve geniş çapta tanınıp Yurt dışına yayılması 20.yy başlarına rastlar.

Lütfen diğer linklere girmeyin henüz bilgiler araştırma aşamasında olduğu için eklenmemiştir...