ERZURUM'UN TARİHİ ESERLERİ - 4

YAKUTİYE MEDRESESİ

Cumhuriyet Caddesi üzerindedir. Kapalı medrese tipinin en iyi örneğidir. Taç Kapısı batı yönündedir. Giriş kısmından sonra T  biçimli dört ayağın taşıdığı çapraz tonozla örtülü orta mekana gelinir. Orta mekana açılan öğrenci kapıları ile birlikte doğu eyvanına bağlı birde kümbet bulunmaktadır. Orta mekan çapraz tonozun tepesindeki ışıklıktan aydınlanır. Medrese içindeki mihrap süslemelerinin Rusya'ya götürüldüğü sanılmaktadır. Taç kapı biraz ileriye çıkmıştır ve iyi bir taş süslemeciliği örneğidir. Bugün ayakta güneybatı minaresi kalmıştır. Taç kapının iki dış yanında iki pano üzerinde bir hayat ağacı altında karşılıklı duran iki pars ve ağaç üzerine tünemiş bir kartal motifi yer almaktadır.

Minare, birinin başı yukarıda, öbürünün ki aşağıda olmak üzere stilize lale biçiminde sıralar halinde bir çini - mozaik süslemesi arz eder. Eşsiz minarenin şerefesinden üst kısmı bugün yok olmuş - yıkılmıştır. Taş kapı nişi içindeki kitabede "İlhanlı Sultanı Olcayta zamanında 1310 tarihinde sultanın eşi Bulgan hatunun anısına Hoca Cemalettin Yakut tarafından inşa ettirildiği yazılıdır.