CIRITTTE KULLANILAN BAZI TERİMLER

aheste : atın ağır ağır arka kalçalarına yüklenerek yürümesi
acemi : attığı cirit ata değen ciritçi
alan : ciritin oynandığı saha
atbasi : iki atın aynı hizada yürümesi
at canbazı : cirit oynarken at üzerinde canbazlık yapan kişi
at oynatmak : ciritte hüner göstermek
cirit havası : cirit oynanırken davul zurna ile çalınan ezgi
değnek : cirit oyununda kullanılan bir metre boyunda meşe veya
hurmadan yapılmış cirit
dörtnal : atın hızlı koşuşu
eğer boşaltma : binicinin atın her iki yanına veya karın altına at
koşarken eğilip ciritten korunmasıdır.
hücum dörtnal : atın çok süratli bir şekilde hedefe doğru koşturulması
menzil : ciritte at üzerinde sıra biçiminde duranlara verilen ad
rahvan : biniciyi sarsmadan atın yürümesi
rahvan at : biniciyi sarsmadan yürüyen at
tavla : atın beslendiği yer
terki : atın arka kısmı
tırısa kalkmak : atın çarprazlama ayak atarak hızlı ve sarsıntılı
yürüyüş şekli
zahma kayışı : üzengi kayışı
Osmanlı eğeri : ciritte isabet almamak için kullanılan üzeri tüylü
geniş eğer

musa yıldız - 2000